Tuesday, 26 February 2019

Sri Venkateshwara Suprabhatam By MS SubbulakshmiSri Venkateshwara Suprabhatam is divided into 4 parts.
*Suprabhatham, Stotram​, Prapatthi, Mangalashasanam*
Lyrics For Suprabatam Follows , For Lyrics Of Other 3 Watch Out At Comment Section.

*1. Suprabhatam*

1. Kowsalya supraja Rama poorva sandhya pravarthathe
Uthishta narasardoola karthavyam daivamahnikam.
2. Uthishtothishta Govinda uthishta garudadhwaja
Uthishta kamalakantha thrilokyam mangalam kuru
3. Mathassamasta jagatham madukaitabhare
Vakshoviharini manohara divyamoorthe
Sree swamini srithajana priya danaseele
Sree Venkatesadayithe thava suprabhatham.
4.Thavasuprabhathamaravindalochane
Bhavathu prasanna mukhachandra mandale
Vidhisankarendra vanithabhirarchithe
Vrishasaila nathadavithel davanidhe
5.Athriyadhi saptharushaysamupasyasandyam
Aakasa sindhu kamalani manoharani
Aadaya padhayuga marchayithum prapanna
Seshadrisekhara vibho!Thava suprabhatham.
6. Panchananabja bhava shanmukavasavadhya
Tryvikramadhi charitham vibhudhasthuvanthi
Bhashapathipatathi vasara shuddhi marath
Seshadri sekhara vibho thava subrabhatham.
7. Eeshathprapulla saraseeruha narikela
Phoogadrumadi sumanohara Balikanam
Aavaathi mandamanilassaha divya gandhai
Seshadri shekara vibho thava suprabhatam.
8. Unmeelya nethrayugamuththama panjarasthaa
Paathraa vasishta kadhaleephala payasani Bhukthvaa
saleelamatha keli sukha patanthi
Seshadri sekhara vibho thava suprabhatham. 9.Thanthreeprakarshamadhuraswanaya
vipanchyaa Gayathyanantha charitham
thava naradopi Bhashasamagrama sakruthkara sararammyam
Seshadri sekhara vibho thava suprabhatham
10. Brungavaleecha makaranda rashanuvidda
Jhankara geetha ninadaissa sevanaya
Niryathyupaantha sarasee kamalodarebhyaha
Seshadri sekhara vibhol thava suprabhatham.
11.Yoshaganena varadhadni vimathyamaane
Ghoshalayeshu dhadhimanthana theevraghoshaaha
Roshaathkalim vidhadhathe kakubhascha kumbhaha
Seshadri sekhara vibho thava suprabhatham​.
12.Padmeshamithra sathapathra kathalivargha
Harthum shriyam kuvalayasya nijanga Lakshmya
Bheree ninadamiva bibrathi theevranadam
Seshadri sekhara vibho! thava suprabhatham.
13. Sreemannabheeshta varadhakhila lookabandho
Sri Srinivasa Jagadekadayaika sindho
Sri devathagruha bhujanthara divyamurthe
Sri Venkatachalapathe thava suprabatam.
14. Sri swamy pushkarinikaplava nirmalangaa
Sreyorthino hara viranchi sanadadhyaha
Dware vasanthi varavethra hathothamangaha
Sri Venkatachalapathe! thava suprabhatam.
15. Sri seshasaila garudachala venkatadri
Narayanadri vrishabhadri vrishadri mukhyam
Akhyam thvadeeyavasathe ranisam vadanthi
Sri Venkatachalapathe! thava suprabhatham.
16. Sevaaparaashiva suresa krusanudharma
Rakshombhunatha pavamana dhanadhi nathaha
Bhaddanjali pravilasannija seersha deSaha
Sri Venkatachalapathe! thava suprabhatham.
17. Dhateeshuthevihagaraja mrugadhiraja
Nagadhiraja gajaraja hayadhiraja
Swaswadhikara mahimadhika marthayanthe
Sri Venkatachalapathe thava suprabatham.
18. Suryendhubhouma bhudhavakpathi kavya souri
Swarbhanukethu divishathparishathpradanaa
Twaddhasa dasa charamavadhidaasa daasa
Sr Venkatachalapathe Thava suprabhatham.
19. Thwathpadadhulibharita spurithotha manga
Swargapavarga nirapeksha nijantharanga:
Kalpagamakalanaya kulatham labhanthe
Sree Venkatachalapathe thava suprabatam​.
20. Thvadgopuragra sikharani nireekshmana
Swargapavarga padaveem paramam shrayantha
Marthyaa manushyabhuvane mathimashrayanthe
Sree Venkatachalapathe thava Suprabatam.
21. Sri bhoominayaka dayadhi gunammruthabdhe
Devadideva jagadeka saranya moorthe
Srimannanantha garudadibhirarchithangre
Sri Venkatachalapathe thava suprabatam.
22. Sri Padmanabha Purushothama Vasudeva
Vaikunta Madhava Janardhana chakrapane
Sri vathsachinha saranagatha parijatha
Sri Venkatachalapathe thava suprabatam.
23. Kandarpa darpa hara sundara divya murthe
Kanthaa kuchamburuha kutmialola drishte
Kalyana nirmala gunakara divyakeerthe
Sri Venkatachalapathe Thava suprabatam.
24.Meenakruthe kamatakola Nrusimha varnin
Swamin parashvatha thapodana Ramachandra
Seshamsharama yadhunandana kalki roopa
Sri Venkatachalapathe thava suprabatam.
25. Elaa lavanga ghanasaara sugandhi theertham
Divyam viyathsarithi hemaghateshu poornam
Drutwadhya vaidika sikhamanaya prahrushta
Thishtanthi Venkatapathe thava suprabatam.
26.Bhaswanudethi vikachani saroruhani
Sampoorayanthi ninadai kakubho vihangha
Sree vaishnavassathatha marthitha mangalasthe
Dhamasrayanthi thava Venkata Subrabatam.
27.Bhrama dayassuravarasa maharshaya stthe
Santhassa nandana mukhastvatha yogivarya
Dhamanthike thavahi mangala vasthu hastha
Sri Venkatachalapathe thava suprabatam.
28.Lakshminivasa niravadya gunaika sindo
Samsarasagara samuththaranaika setho
Vedanta vedya nijavaibhava bhakta bhogya
Sree Venkatachalapathe Thava suprabatam.
29.ltnam vnsnacnala pamerlna suprabatam
Ye manava prathidinam patithum pravrutha
Thesham prabhatha samaye smruthirangabhhajam
Pragnyam paraartha sulabham paramam prasuthe.

Like.Comment.Share
Subscribe To My Channel.
Hari

source

No comments:

Post a Comment